Laptop HP Pavilion X360 14-EK0057TU 6K7E0PA slide image 0
Laptop HP Pavilion X360 14-EK0057TU 6K7E0PA slide image 1
Laptop HP Pavilion X360 14-EK0057TU 6K7E0PA slide image 2
Laptop HP Pavilion X360 14-EK0057TU 6K7E0PA slide image 3
Laptop HP Pavilion X360 14-EK0057TU 6K7E0PA slide image 4
Laptop HP Pavilion X360 14-EK0057TU 6K7E0PA slide image 5
Laptop HP Pavilion X360 14-EK0057TU 6K7E0PA thumbnail image 0
Laptop HP Pavilion X360 14-EK0057TU 6K7E0PA thumbnail image 1
Laptop HP Pavilion X360 14-EK0057TU 6K7E0PA thumbnail image 2
Laptop HP Pavilion X360 14-EK0057TU 6K7E0PA thumbnail image 3
Laptop HP Pavilion X360 14-EK0057TU 6K7E0PA thumbnail image 4
Laptop HP Pavilion X360 14-EK0057TU 6K7E0PA thumbnail image 5

Laptop HP Pavilion X360 14-EK0057TU 6K7E0PA

Giá tốt nhất:

17.890.000 ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • I5-1235U
  • 8GB
  • 512GB PCIE
  • 14.0 FHD
  • CẢM ỨNG
  • WIN11
  • BÚT
  • BẠC
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved