Laptop Dell Vostro 3400 70235020 slide image 0
Laptop Dell Vostro 3400 70235020 slide image 1
Laptop Dell Vostro 3400 70235020 slide image 2
Laptop Dell Vostro 3400 70235020 slide image 3
Laptop Dell Vostro 3400 70235020 thumbnail image 0
Laptop Dell Vostro 3400 70235020 thumbnail image 1
Laptop Dell Vostro 3400 70235020 thumbnail image 2
Laptop Dell Vostro 3400 70235020 thumbnail image 3

Laptop Dell Vostro 3400 70235020

Giá tốt nhất:

11.990.000 ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • I3-1115G4
  • 8GB
  • 256GB PCIE
  • 14.0FHD
  • WIN10
  • ĐEN
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

©2022 minami. All rights reserved