Thermaltake AC-001-BN1NAN-A1 Fan Controller slide image 0
Thermaltake AC-001-BN1NAN-A1 Fan Controller slide image 1
Thermaltake AC-001-BN1NAN-A1 Fan Controller slide image 2
Thermaltake AC-001-BN1NAN-A1 Fan Controller slide image 3
Thermaltake AC-001-BN1NAN-A1 Fan Controller slide image 4
Thermaltake AC-001-BN1NAN-A1 Fan Controller slide image 5
Thermaltake AC-001-BN1NAN-A1 Fan Controller thumbnail image 0
Thermaltake AC-001-BN1NAN-A1 Fan Controller thumbnail image 1
Thermaltake AC-001-BN1NAN-A1 Fan Controller thumbnail image 2
Thermaltake AC-001-BN1NAN-A1 Fan Controller thumbnail image 3
Thermaltake AC-001-BN1NAN-A1 Fan Controller thumbnail image 4
Thermaltake AC-001-BN1NAN-A1 Fan Controller thumbnail image 5

Thermaltake AC-001-BN1NAN-A1 Fan Controller

Giá tốt nhất:

- ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Channels: 5
  • Channel Wattage: 8 W
  • PWM (4-Pin): Yes
  • Form Factor: 5.25"
  • Color: None
Đang cập nhật

General

ManufacturerThermaltake
Part #AC-001-BN1NAN-A1
Channels5
Channel Wattage8 W
PWM (4-Pin)Yes
Form Factor5.25"
FeaturesCable Length: - 100mm Power cable; - 600mm Fan cable; Connector: 3-Pin x 5; 4-Pin power cable; +12V; 4V - 10.5V

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved