Thermaltake Commander FT Fan Controller slide image 0
Thermaltake Commander FT Fan Controller slide image 1
Thermaltake Commander FT Fan Controller slide image 2
Thermaltake Commander FT Fan Controller slide image 3
Thermaltake Commander FT Fan Controller slide image 4
Thermaltake Commander FT Fan Controller slide image 5
Thermaltake Commander FT Fan Controller thumbnail image 0
Thermaltake Commander FT Fan Controller thumbnail image 1
Thermaltake Commander FT Fan Controller thumbnail image 2
Thermaltake Commander FT Fan Controller thumbnail image 3
Thermaltake Commander FT Fan Controller thumbnail image 4
Thermaltake Commander FT Fan Controller thumbnail image 5

Thermaltake Commander FT Fan Controller

Giá tốt nhất:

- ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Channels: 5
  • Channel Wattage: 10 W
  • PWM (4-Pin): Yes
  • Form Factor: 5.25"
  • Color: None
Đang cập nhật

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved