Deepcool ROCK MASTER V3.0 Fan Controller slide image 0
Deepcool ROCK MASTER V3.0 Fan Controller slide image 1
Deepcool ROCK MASTER V3.0 Fan Controller slide image 2
Deepcool ROCK MASTER V3.0 Fan Controller thumbnail image 0
Deepcool ROCK MASTER V3.0 Fan Controller thumbnail image 1
Deepcool ROCK MASTER V3.0 Fan Controller thumbnail image 2

Deepcool ROCK MASTER V3.0 Fan Controller

Giá tốt nhất:

- ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Channels: 4
  • Channel Wattage: 10 W
  • PWM (4-Pin): Yes
  • Form Factor: 5.25"
  • Color: None
Đang cập nhật

General

ManufacturerDeepcool
Part #ROCK MASTER V3.0
Channels4
Channel Wattage10 W
PWM (4-Pin)Yes
Form Factor5.25"
FeaturesFan Control Panel; Multi-functional Card Reader; Dual USB 3.0 Ports; ; 5.25" Drive Bay Installation; Rated Voltage: 12V and 5V; Nos of Regulated Output : 4 lines; Max Power input: <40W; Vol of Fan(12V) : 6.5~11.5V; Vol of Fan(5V): 2.5~4.5V; Color of LED: Blue; 4 channels to adjust your fan speed to the most comfort.; 2 USB 3.0 extension ports.; CF/SD/Micro SD card reader.; Fit into the 5.25" bay, easy to install.

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved