Inno3D Gaming OC X2 GeForce RTX 3050 8GB 8 GB Video Card slide image 0
Inno3D Gaming OC X2 GeForce RTX 3050 8GB 8 GB Video Card slide image 1
Inno3D Gaming OC X2 GeForce RTX 3050 8GB 8 GB Video Card thumbnail image 0
Inno3D Gaming OC X2 GeForce RTX 3050 8GB 8 GB Video Card thumbnail image 1

Inno3D Gaming OC X2 GeForce RTX 3050 8GB 8 GB Video Card

Giá tốt nhất:

- ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Chipset: GeForce RTX 3050 8GB
  • Memory: 8 GB
  • Core Clock: 1550 MHz
  • Boost Clock: 1830 MHz
  • Color: Black
  • Length: 240 mm
Đang cập nhật

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved