Card đồ họa PNY XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB GeForce RTX 3080 10GB 10GB slide image 0
Card đồ họa PNY XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB GeForce RTX 3080 10GB 10GB slide image 1
Card đồ họa PNY XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB GeForce RTX 3080 10GB 10GB thumbnail image 0
Card đồ họa PNY XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB GeForce RTX 3080 10GB 10GB thumbnail image 1

Card đồ họa PNY XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB GeForce RTX 3080 10GB 10GB

Giá tốt nhất:

13.500.000 ₫

-39%

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Chipset: GeForce RTX 3080 10GB
  • Memory: 10 GB
  • Core Clock: 1440 MHz
  • Boost Clock: 1710 MHz
  • Color: Gray / Black
  • Length: 294 mm
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved