Gigabyte GAMING PRO Rev 2.0 GeForce RTX 3060 Ti LHR 8 GB Video Card slide image 0
Gigabyte GAMING PRO Rev 2.0 GeForce RTX 3060 Ti LHR 8 GB Video Card slide image 1
Gigabyte GAMING PRO Rev 2.0 GeForce RTX 3060 Ti LHR 8 GB Video Card slide image 2
Gigabyte GAMING PRO Rev 2.0 GeForce RTX 3060 Ti LHR 8 GB Video Card slide image 3
Gigabyte GAMING PRO Rev 2.0 GeForce RTX 3060 Ti LHR 8 GB Video Card slide image 4
Gigabyte GAMING PRO Rev 2.0 GeForce RTX 3060 Ti LHR 8 GB Video Card thumbnail image 0
Gigabyte GAMING PRO Rev 2.0 GeForce RTX 3060 Ti LHR 8 GB Video Card thumbnail image 1
Gigabyte GAMING PRO Rev 2.0 GeForce RTX 3060 Ti LHR 8 GB Video Card thumbnail image 2
Gigabyte GAMING PRO Rev 2.0 GeForce RTX 3060 Ti LHR 8 GB Video Card thumbnail image 3
Gigabyte GAMING PRO Rev 2.0 GeForce RTX 3060 Ti LHR 8 GB Video Card thumbnail image 4

Gigabyte GAMING PRO Rev 2.0 GeForce RTX 3060 Ti LHR 8 GB Video Card

Giá tốt nhất:

6.980.000 ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Chipset: GeForce RTX 3060 Ti LHR
  • Memory: 8 GB
  • Core Clock: 1410 MHz
  • Boost Clock: 1665 MHz
  • Color: Black
  • Length: 281 mm
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved