MSI D6 AERO ITX OC GeForce GTX 1650 G6 4 GB Video Card slide image 0
MSI D6 AERO ITX OC GeForce GTX 1650 G6 4 GB Video Card slide image 1
MSI D6 AERO ITX OC GeForce GTX 1650 G6 4 GB Video Card slide image 2
MSI D6 AERO ITX OC GeForce GTX 1650 G6 4 GB Video Card slide image 3
MSI D6 AERO ITX OC GeForce GTX 1650 G6 4 GB Video Card slide image 4
MSI D6 AERO ITX OC GeForce GTX 1650 G6 4 GB Video Card thumbnail image 0
MSI D6 AERO ITX OC GeForce GTX 1650 G6 4 GB Video Card thumbnail image 1
MSI D6 AERO ITX OC GeForce GTX 1650 G6 4 GB Video Card thumbnail image 2
MSI D6 AERO ITX OC GeForce GTX 1650 G6 4 GB Video Card thumbnail image 3
MSI D6 AERO ITX OC GeForce GTX 1650 G6 4 GB Video Card thumbnail image 4

MSI D6 AERO ITX OC GeForce GTX 1650 G6 4 GB Video Card

Giá tốt nhất:

- ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Chipset: GeForce GTX 1650 G6
  • Memory: 4 GB
  • Core Clock: 1410 MHz
  • Boost Clock: 1620 MHz
  • Color: Black / White
  • Length: 170 mm
Đang cập nhật

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved