Card đồ họa Gigabyte EAGLE OC GeForce RTX 3090 24GB slide image 0
Card đồ họa Gigabyte EAGLE OC GeForce RTX 3090 24GB slide image 1
Card đồ họa Gigabyte EAGLE OC GeForce RTX 3090 24GB slide image 2
Card đồ họa Gigabyte EAGLE OC GeForce RTX 3090 24GB slide image 3
Card đồ họa Gigabyte EAGLE OC GeForce RTX 3090 24GB slide image 4
Card đồ họa Gigabyte EAGLE OC GeForce RTX 3090 24GB slide image 5
Card đồ họa Gigabyte EAGLE OC GeForce RTX 3090 24GB slide image 6
Card đồ họa Gigabyte EAGLE OC GeForce RTX 3090 24GB slide image 7
Card đồ họa Gigabyte EAGLE OC GeForce RTX 3090 24GB thumbnail image 0
Card đồ họa Gigabyte EAGLE OC GeForce RTX 3090 24GB thumbnail image 1
Card đồ họa Gigabyte EAGLE OC GeForce RTX 3090 24GB thumbnail image 2
Card đồ họa Gigabyte EAGLE OC GeForce RTX 3090 24GB thumbnail image 3
Card đồ họa Gigabyte EAGLE OC GeForce RTX 3090 24GB thumbnail image 4
Card đồ họa Gigabyte EAGLE OC GeForce RTX 3090 24GB thumbnail image 5
Card đồ họa Gigabyte EAGLE OC GeForce RTX 3090 24GB thumbnail image 6
Card đồ họa Gigabyte EAGLE OC GeForce RTX 3090 24GB thumbnail image 7

Card đồ họa Gigabyte EAGLE OC GeForce RTX 3090 24GB

Giá tốt nhất:

34.900.000 ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Chipset: GeForce RTX 3090
  • Memory: 24 GB
  • Core Clock: 1395 MHz
  • Boost Clock: 1725 MHz
  • Color: Black
  • Length: 320 mm
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved