Gigabyte AORUS GeForce GTX 1070 8 GB Video Card slide image 0
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1070 8 GB Video Card slide image 1
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1070 8 GB Video Card slide image 2
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1070 8 GB Video Card slide image 3
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1070 8 GB Video Card slide image 4
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1070 8 GB Video Card slide image 5
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1070 8 GB Video Card thumbnail image 0
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1070 8 GB Video Card thumbnail image 1
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1070 8 GB Video Card thumbnail image 2
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1070 8 GB Video Card thumbnail image 3
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1070 8 GB Video Card thumbnail image 4
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1070 8 GB Video Card thumbnail image 5

Gigabyte AORUS GeForce GTX 1070 8 GB Video Card

Giá tốt nhất:

- ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Chipset: GeForce GTX 1070
  • Memory: 8 GB
  • Core Clock: 1632 MHz
  • Boost Clock: 1835 MHz
  • Color: Black / Orange
  • Length: 287 mm
Đang cập nhật

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved