Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card slide image 0
Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card slide image 1
Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card slide image 2
Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card slide image 3
Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card slide image 4
Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card slide image 5
Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card slide image 6
Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card slide image 7
Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card slide image 8
Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card slide image 9
Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card slide image 10
Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card slide image 11
Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card thumbnail image 0
Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card thumbnail image 1
Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card thumbnail image 2
Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card thumbnail image 3
Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card thumbnail image 4
Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card thumbnail image 5
Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card thumbnail image 6
Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card thumbnail image 7
Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card thumbnail image 8
Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card thumbnail image 9
Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card thumbnail image 10
Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card thumbnail image 11

Asus STRIX GAMING GeForce RTX 3070 8 GB Video Card

Giá tốt nhất:

13.490.000 ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Chipset: GeForce RTX 3070
  • Memory: 8 GB
  • Core Clock: 1500 MHz
  • Boost Clock: 1755 MHz
  • Color: Black
  • Length: 318 mm
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved