Card đồ họa Gigabyte GV-N750OC-1GI GeForce GTX 750 1GB slide image 0
Card đồ họa Gigabyte GV-N750OC-1GI GeForce GTX 750 1GB slide image 1
Card đồ họa Gigabyte GV-N750OC-1GI GeForce GTX 750 1GB slide image 2
Card đồ họa Gigabyte GV-N750OC-1GI GeForce GTX 750 1GB thumbnail image 0
Card đồ họa Gigabyte GV-N750OC-1GI GeForce GTX 750 1GB thumbnail image 1
Card đồ họa Gigabyte GV-N750OC-1GI GeForce GTX 750 1GB thumbnail image 2

Card đồ họa Gigabyte GV-N750OC-1GI GeForce GTX 750 1GB

Giá tốt nhất:

- ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Chipset: GeForce GTX 750
  • Memory: 1 GB
  • Core Clock: 1059 MHz
  • Boost Clock: 1137 MHz
  • Color: Black / Silver
  • Length: 185 mm
Đang cập nhật

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved