Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN slide image 0
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN slide image 1
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN slide image 2
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN slide image 3
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN slide image 4
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN slide image 5
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN slide image 6
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN slide image 7
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN slide image 8
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN slide image 9
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN slide image 10
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN slide image 11
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN slide image 12
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN slide image 13
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN thumbnail image 0
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN thumbnail image 1
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN thumbnail image 2
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN thumbnail image 3
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN thumbnail image 4
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN thumbnail image 5
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN thumbnail image 6
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN thumbnail image 7
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN thumbnail image 8
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN thumbnail image 9
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN thumbnail image 10
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN thumbnail image 11
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN thumbnail image 12
Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN thumbnail image 13

Laptop Lenovo Thinkbook 15 G3 ACL 21A400CFVN

Giá tốt nhất:

17.590.000 ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

 • R5-5500U
 • 8GB
 • 512GB PCIE
 • 15.6 FHD
 • WIN11
 • XÁM
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved