Asus ROG STRIX GAMING GeForce RTX 4070 Ti 12 GB Video Card slide image 0
Asus ROG STRIX GAMING GeForce RTX 4070 Ti 12 GB Video Card slide image 1
Asus ROG STRIX GAMING GeForce RTX 4070 Ti 12 GB Video Card slide image 2
Asus ROG STRIX GAMING GeForce RTX 4070 Ti 12 GB Video Card slide image 3
Asus ROG STRIX GAMING GeForce RTX 4070 Ti 12 GB Video Card slide image 4
Asus ROG STRIX GAMING GeForce RTX 4070 Ti 12 GB Video Card slide image 5
Asus ROG STRIX GAMING GeForce RTX 4070 Ti 12 GB Video Card slide image 6
Asus ROG STRIX GAMING GeForce RTX 4070 Ti 12 GB Video Card thumbnail image 0
Asus ROG STRIX GAMING GeForce RTX 4070 Ti 12 GB Video Card thumbnail image 1
Asus ROG STRIX GAMING GeForce RTX 4070 Ti 12 GB Video Card thumbnail image 2
Asus ROG STRIX GAMING GeForce RTX 4070 Ti 12 GB Video Card thumbnail image 3
Asus ROG STRIX GAMING GeForce RTX 4070 Ti 12 GB Video Card thumbnail image 4
Asus ROG STRIX GAMING GeForce RTX 4070 Ti 12 GB Video Card thumbnail image 5
Asus ROG STRIX GAMING GeForce RTX 4070 Ti 12 GB Video Card thumbnail image 6

Asus ROG STRIX GAMING GeForce RTX 4070 Ti 12 GB Video Card

Giá tốt nhất:

27.675.000 ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Chipset: GeForce RTX 4070 Ti
  • Memory: 12 GB
  • Core Clock: 2310 MHz
  • Boost Clock: 2640 MHz
  • Color: Black
  • Length: 336 mm
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

©2022 minami. All rights reserved