Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4080 16 GB Video Card slide image 0
Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4080 16 GB Video Card slide image 1
Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4080 16 GB Video Card slide image 2
Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4080 16 GB Video Card slide image 3
Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4080 16 GB Video Card slide image 4
Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4080 16 GB Video Card slide image 5
Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4080 16 GB Video Card slide image 6
Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4080 16 GB Video Card thumbnail image 0
Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4080 16 GB Video Card thumbnail image 1
Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4080 16 GB Video Card thumbnail image 2
Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4080 16 GB Video Card thumbnail image 3
Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4080 16 GB Video Card thumbnail image 4
Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4080 16 GB Video Card thumbnail image 5
Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4080 16 GB Video Card thumbnail image 6

Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4080 16 GB Video Card

Giá tốt nhất:

35.490.000 ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Chipset: GeForce RTX 4080
  • Memory: 16 GB
  • Core Clock: 2205 MHz
  • Boost Clock: 2505 MHz
  • Color: Black
  • Length: 342 mm
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

©2022 minami. All rights reserved