Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH8 83EM003EVN slide image 0
Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH8 83EM003EVN slide image 1
Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH8 83EM003EVN slide image 2
Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH8 83EM003EVN slide image 3
Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH8 83EM003EVN slide image 4
Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH8 83EM003EVN slide image 5
Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH8 83EM003EVN slide image 6
Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH8 83EM003EVN slide image 7
Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH8 83EM003EVN slide image 8
Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH8 83EM003EVN slide image 9
Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH8 83EM003EVN thumbnail image 0
Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH8 83EM003EVN thumbnail image 1
Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH8 83EM003EVN thumbnail image 2
Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH8 83EM003EVN thumbnail image 3
Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH8 83EM003EVN thumbnail image 4
Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH8 83EM003EVN thumbnail image 5
Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH8 83EM003EVN thumbnail image 6
Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH8 83EM003EVN thumbnail image 7
Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH8 83EM003EVN thumbnail image 8
Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH8 83EM003EVN thumbnail image 9

Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH8 83EM003EVN

Giá tốt nhất:

16.490.000 ₫

-6%

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • I7-13620H
  • 16GB
  • 512GB PCIE
  • WIN11
  • XÁM 83EM003EVN
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved