Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W slide image 0
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W slide image 1
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W slide image 2
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W slide image 3
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W slide image 4
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W slide image 5
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W slide image 6
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W slide image 7
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W slide image 8
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W slide image 9
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W slide image 10
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W slide image 11
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W thumbnail image 0
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W thumbnail image 1
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W thumbnail image 2
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W thumbnail image 3
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W thumbnail image 4
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W thumbnail image 5
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W thumbnail image 6
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W thumbnail image 7
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W thumbnail image 8
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W thumbnail image 9
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W thumbnail image 10
Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W thumbnail image 11

Laptop Asus Vivobook 15X OLED M3504YA-L1268W

Giá tốt nhất:

14.990.000 ₫

-3%

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • R5-7530U
  • 16GB
  • 512GB PCIE
  • 15.6 FHD OLED
  • WIN11
  • ĐEN
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved