Laptop gaming MSI Thin A15 B7UCX 020VN slide image 0
Laptop gaming MSI Thin A15 B7UCX 020VN slide image 1
Laptop gaming MSI Thin A15 B7UCX 020VN slide image 2
Laptop gaming MSI Thin A15 B7UCX 020VN slide image 3
Laptop gaming MSI Thin A15 B7UCX 020VN slide image 4
Laptop gaming MSI Thin A15 B7UCX 020VN slide image 5
Laptop gaming MSI Thin A15 B7UCX 020VN thumbnail image 0
Laptop gaming MSI Thin A15 B7UCX 020VN thumbnail image 1
Laptop gaming MSI Thin A15 B7UCX 020VN thumbnail image 2
Laptop gaming MSI Thin A15 B7UCX 020VN thumbnail image 3
Laptop gaming MSI Thin A15 B7UCX 020VN thumbnail image 4
Laptop gaming MSI Thin A15 B7UCX 020VN thumbnail image 5

Laptop gaming MSI Thin A15 B7UCX 020VN

Giá tốt nhất:

17.990.000 ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • R5-7535HS
  • 8GB
  • 512GB PCIE
  • VGA 4GB RTX2050
  • 15.6 FHD 144HZ
  • WIN11
  • XÁM
  • BALO
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved