Laptop Asus Vivobook 14 OLED A1405VA-KM257W slide image 0
Laptop Asus Vivobook 14 OLED A1405VA-KM257W slide image 1
Laptop Asus Vivobook 14 OLED A1405VA-KM257W slide image 2
Laptop Asus Vivobook 14 OLED A1405VA-KM257W slide image 3
Laptop Asus Vivobook 14 OLED A1405VA-KM257W slide image 4
Laptop Asus Vivobook 14 OLED A1405VA-KM257W slide image 5
Laptop Asus Vivobook 14 OLED A1405VA-KM257W slide image 6
Laptop Asus Vivobook 14 OLED A1405VA-KM257W thumbnail image 0
Laptop Asus Vivobook 14 OLED A1405VA-KM257W thumbnail image 1
Laptop Asus Vivobook 14 OLED A1405VA-KM257W thumbnail image 2
Laptop Asus Vivobook 14 OLED A1405VA-KM257W thumbnail image 3
Laptop Asus Vivobook 14 OLED A1405VA-KM257W thumbnail image 4
Laptop Asus Vivobook 14 OLED A1405VA-KM257W thumbnail image 5
Laptop Asus Vivobook 14 OLED A1405VA-KM257W thumbnail image 6

Laptop Asus Vivobook 14 OLED A1405VA-KM257W

Giá tốt nhất:

16.490.000 ₫

-6%

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • I5-13500H
  • 16GB
  • 512GB PCIE
  • 14.0 2.8K OLED
  • WIN11
  • ĐEN
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved