Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN slide image 0
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN slide image 1
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN slide image 2
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN slide image 3
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN slide image 4
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN slide image 5
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN slide image 6
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN slide image 7
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN slide image 8
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN slide image 9
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN slide image 10
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN slide image 11
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN slide image 12
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN slide image 13
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN slide image 14
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN slide image 15
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN thumbnail image 0
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN thumbnail image 1
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN thumbnail image 2
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN thumbnail image 3
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN thumbnail image 4
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN thumbnail image 5
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN thumbnail image 6
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN thumbnail image 7
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN thumbnail image 8
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN thumbnail image 9
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN thumbnail image 10
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN thumbnail image 11
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN thumbnail image 12
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN thumbnail image 13
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN thumbnail image 14
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN thumbnail image 15

Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV001UVN

Giá tốt nhất:

27.999.000 ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • U7-155H
  • 32GB
  • 512GB PCIE
  • 14.0 WUXGA
  • WIN11
  • XÁM
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved