Jonsbo CR-1000 66.81 CFM CPU Cooler slide image 0
Jonsbo CR-1000 66.81 CFM CPU Cooler slide image 1
Jonsbo CR-1000 66.81 CFM CPU Cooler slide image 2
Jonsbo CR-1000 66.81 CFM CPU Cooler slide image 3
Jonsbo CR-1000 66.81 CFM CPU Cooler slide image 4
Jonsbo CR-1000 66.81 CFM CPU Cooler thumbnail image 0
Jonsbo CR-1000 66.81 CFM CPU Cooler thumbnail image 1
Jonsbo CR-1000 66.81 CFM CPU Cooler thumbnail image 2
Jonsbo CR-1000 66.81 CFM CPU Cooler thumbnail image 3
Jonsbo CR-1000 66.81 CFM CPU Cooler thumbnail image 4

Jonsbo CR-1000 66.81 CFM CPU Cooler

Giá tốt nhất:

299.000 ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Fan RPM: 700 - 1800 RPM
  • Noise Level: 20.55 - 37.2 dB
  • Color: Black
  • Radiator Size: None
Xem giá tốt nhất

Giá tại các cửa hàng:

Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1000 EVO Standard Black (Không LED)

299.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí Jonsbo CR-1000 RGB

310.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí Jonsbo CR-1000 RGB Chính hãng giá rẻ

329.000 ₫

(còn hàng)

Tản Nhiệt Khí CPU Jonsbo CR-1000 EVO RGB Black

330.000 ₫

(còn hàng)

Tản Nhiệt Khí JONSBO CR-1000 EVO WHITE (Color RGB)

339.000 ₫

(còn hàng)

Tản Nhiệt Khí JONSBO CR-1000 EVO BLACK (Color RGB)

339.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí CPU RGB Jonsbo CR-1000 ( Màu Trắng )

339.000 ₫

(còn hàng)

Tản Nhiệt Khí CPU Jonsbo CR-1000 EVO RGB White

350.000 ₫

(còn hàng)

Tản Nhiệt Khí CPU Jonsbo CR 1000 EVO ARGB Black

350.000 ₫

(còn hàng)

Tản Nhiệt Khí Jonsbo CR-1000 EVO RGB Black Chính Hãng

350.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí Jonsbo CR-1000 RGB

359.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1000 EVO ARGB White | Trắng, Sync Main

370.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1000 V2 RGB - Đen

370.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt CPU Jonsbo CR-1000 V2 ARGB - Đen | 4 Heatpipe (Sync Main)

370.000 ₫

(còn hàng)

TẢN NHIỆT KHÍ JONSBO CR-1000 EVO RGB BLACK

375.000 ₫

(còn hàng)

TẢN NHIỆT KHÍ JONSBO CR-1000 EVO RGB White

375.000 ₫

(còn hàng)

Tản Nhiệt Khí Jonsbo CR-1000 EVO Color Black

379.000 ₫

(còn hàng)

TẢN NHIỆT KHÍ JONSBO CR-1000 EVO COLOR BLACK

379.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1000 EVO Color Black (Màu Đen)

379.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1000 EVO Color White (Màu Trắng)

379.000 ₫

(còn hàng)

TẢN NHIỆT KHÍ JONSBO CR-1000 EVO ARGB WHITE

389.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1000 RGB

390.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1000 V2 RGB - Trắng

390.000 ₫

(còn hàng)

Tản Nhiệt Khí Jonsbo CR-1000 EVO ARGB Black Chính Hãng

390.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí Jonsbo CR-1000 Đen

395.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí JONSBO CR-1000 EVO BLACK (ARGB)

399.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí JONSBO CR-1000 EVO WHITE (ARGB)

399.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí Jonsbo CR-1000 RGB White

399.000 ₫

(còn hàng)

Tản Nhiệt Khí CPU Jonsbo CR-1000 EVO ARGB Black

399.000 ₫

(còn hàng)

Tản Nhiệt Khí CPU Jonsbo CR-1000 EVO ARGB White

399.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1000 EVO ARGB Black

400.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí CPU RGB Jonsbo CR-1000

400.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí CPU RGB Jonsbo CR-1000 WHITE

400.000 ₫

(còn hàng)

TẢN NHIỆT KHÍ JONSBO CR-1000 EVO ARGB BLACK

400.000 ₫

(còn hàng)

TẢN NHIỆT KHÍ JONSBO CR-1000 EVO ARGB White

400.000 ₫

(còn hàng)

Tản Nhiệt Khí Jonsbo CR-1000 EVO ARGB Black

405.000 ₫

(còn hàng)

Tản Nhiệt Khí Jonsbo CR-1000 EVO ARGB White

405.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1000 EVO ARGB Black (Màu Đen)

405.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1000 EVO ARGB White (Màu Trắng)

405.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1000 V2 Pro RGB | Đen, 6 Heatpipe

409.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí Jonsbo CR-1000 - Tản nhiệt Josbo Chính Hãng

419.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí Jonsbo CR-1000 Trắng

420.000 ₫

(còn hàng)

TẢN NHIỆT KHÍ JONSBO CR-1000 ARGB (KÈM SẴN BACKPLATE 1700 JONSBO)

429.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1000 V2 Pro RGB | Trắng

429.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt CPU Jonsbo CR-1000 V2 Pro ARGB - Đen | 6 Heatpipe

429.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1000 V2 Pro ARGB | Trắng

445.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt CPU Jonsbo CR-1000 RGB

450.000 ₫

(còn hàng)

Tản Nhiệt Khí CPU Jonsbo CR-1000 EVO RGB White

450.000 ₫

(còn hàng)

Tản Nhiệt Khí CPU Jonsbo CR-1000 EVO RGB Black

450.000 ₫

(còn hàng)

Tản Nhiệt Khí CPU Jonsbo CR-1000 EVO ARGB White

545.000 ₫

(còn hàng)

Tản Nhiệt Khí CPU Jonsbo CR-1000 EVO ARGB Black

545.000 ₫

(còn hàng)

Tản nhiệt CPU Jonsbo CR-1000 Trắng RGB

550.000 ₫

(còn hàng)

Tản Nhiệt CPU Jonsbo CR-1000 RGB Air Cooling

280.000 ₫

(hết hàng)

Tản Nhiệt CPU Jonsbo CR-1000 ARGB Sync Main (Air Cooling)

280.000 ₫

(hết hàng)

Tản nhiệt khí Jonsbo CR-1000 RGB WHITE

330.000 ₫

(hết hàng)

Tản Nhiệt Khí CPU Jonsbo CR-1000 EVO ARGB Black

350.000 ₫

(hết hàng)

Tản Nhiệt Khí Jonsbo CR-1000 EVO Standard

359.000 ₫

(hết hàng)

Tản Nhiệt Khí CPU Jonsbo CR-1000 EVO ARGB WHITE

370.000 ₫

(hết hàng)

Tản nhiệt CPU Jonsbo CR-1000 V2 ARGB - Trắng | 4 Heatpipe (Sync Main)

390.000 ₫

(hết hàng)

Tản nhiệt khí Jonsbo CR-1000 GT ARGB

400.000 ₫

(hết hàng)

TẢN NHIỆT KHÍ JONSBO CR-1000 PRO (KÈM SẴN BACKPLATE 1700 JONSBO)

459.000 ₫

(hết hàng)

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved