Laptop Asus ROG Flow X13 GV302XU-MU223W slide image 0
Laptop Asus ROG Flow X13 GV302XU-MU223W slide image 1
Laptop Asus ROG Flow X13 GV302XU-MU223W slide image 2
Laptop Asus ROG Flow X13 GV302XU-MU223W slide image 3
Laptop Asus ROG Flow X13 GV302XU-MU223W slide image 4
Laptop Asus ROG Flow X13 GV302XU-MU223W slide image 5
Laptop Asus ROG Flow X13 GV302XU-MU223W slide image 6
Laptop Asus ROG Flow X13 GV302XU-MU223W slide image 7
Laptop Asus ROG Flow X13 GV302XU-MU223W slide image 8
Laptop Asus ROG Flow X13 GV302XU-MU223W slide image 9
Laptop Asus ROG Flow X13 GV302XU-MU223W slide image 10
Laptop Asus ROG Flow X13 GV302XU-MU223W thumbnail image 0
Laptop Asus ROG Flow X13 GV302XU-MU223W thumbnail image 1
Laptop Asus ROG Flow X13 GV302XU-MU223W thumbnail image 2
Laptop Asus ROG Flow X13 GV302XU-MU223W thumbnail image 3
Laptop Asus ROG Flow X13 GV302XU-MU223W thumbnail image 4
Laptop Asus ROG Flow X13 GV302XU-MU223W thumbnail image 5
Laptop Asus ROG Flow X13 GV302XU-MU223W thumbnail image 6
Laptop Asus ROG Flow X13 GV302XU-MU223W thumbnail image 7
Laptop Asus ROG Flow X13 GV302XU-MU223W thumbnail image 8
Laptop Asus ROG Flow X13 GV302XU-MU223W thumbnail image 9
Laptop Asus ROG Flow X13 GV302XU-MU223W thumbnail image 10

Laptop Asus ROG Flow X13 GV302XU-MU223W

Giá tốt nhất:

43.990.000 ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • R9-7940HS
  • 16GB
  • 1TB PCIE
  • VGA 6GB RTX4050
  • 13.4 WQXGA 165HZ
  • CẢM ỨNG
  • WIN11
  • BÚT
  • ĐEN
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

©2022 minami. All rights reserved