Laptop Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition FA617NS-N3486W slide image 0
Laptop Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition FA617NS-N3486W slide image 1
Laptop Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition FA617NS-N3486W slide image 2
Laptop Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition FA617NS-N3486W slide image 3
Laptop Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition FA617NS-N3486W slide image 4
Laptop Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition FA617NS-N3486W thumbnail image 0
Laptop Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition FA617NS-N3486W thumbnail image 1
Laptop Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition FA617NS-N3486W thumbnail image 2
Laptop Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition FA617NS-N3486W thumbnail image 3
Laptop Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition FA617NS-N3486W thumbnail image 4

Laptop Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition FA617NS-N3486W

Giá tốt nhất:

25.990.000 ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • R7-7735HS
  • 8GB
  • 512GB PCIE
  • VGA 8GB RX7600S
  • 16.0 WUXGA 165HZ
  • WIN11
  • VÀNG
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

©2022 minami. All rights reserved