Laptop Asus Gaming ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W slide image 0
Laptop Asus Gaming ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W slide image 1
Laptop Asus Gaming ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W slide image 2
Laptop Asus Gaming ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W slide image 3
Laptop Asus Gaming ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W slide image 4
Laptop Asus Gaming ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W slide image 5
Laptop Asus Gaming ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W slide image 6
Laptop Asus Gaming ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W thumbnail image 0
Laptop Asus Gaming ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W thumbnail image 1
Laptop Asus Gaming ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W thumbnail image 2
Laptop Asus Gaming ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W thumbnail image 3
Laptop Asus Gaming ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W thumbnail image 4
Laptop Asus Gaming ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W thumbnail image 5
Laptop Asus Gaming ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W thumbnail image 6

Laptop Asus Gaming ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W

Giá tốt nhất:

38.490.000 ₫

-3%

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • I7-13620H
  • 16GB
  • 512GB PCIE
  • VGA 6GB RTX4050
  • 16.0 WUXGA 165HZ
  • WIN11
  • XÁM
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

©2022 minami. All rights reserved