Laptop Asus Vivobook 15X OLED A1503ZA-L1150W slide image 0
Laptop Asus Vivobook 15X OLED A1503ZA-L1150W slide image 1
Laptop Asus Vivobook 15X OLED A1503ZA-L1150W slide image 2
Laptop Asus Vivobook 15X OLED A1503ZA-L1150W slide image 3
Laptop Asus Vivobook 15X OLED A1503ZA-L1150W slide image 4
Laptop Asus Vivobook 15X OLED A1503ZA-L1150W slide image 5
Laptop Asus Vivobook 15X OLED A1503ZA-L1150W slide image 6
Laptop Asus Vivobook 15X OLED A1503ZA-L1150W slide image 7
Laptop Asus Vivobook 15X OLED A1503ZA-L1150W slide image 8
Laptop Asus Vivobook 15X OLED A1503ZA-L1150W slide image 9
Laptop Asus Vivobook 15X OLED A1503ZA-L1150W slide image 10
Laptop Asus Vivobook 15X OLED A1503ZA-L1150W thumbnail image 0
Laptop Asus Vivobook 15X OLED A1503ZA-L1150W thumbnail image 1
Laptop Asus Vivobook 15X OLED A1503ZA-L1150W thumbnail image 2
Laptop Asus Vivobook 15X OLED A1503ZA-L1150W thumbnail image 3
Laptop Asus Vivobook 15X OLED A1503ZA-L1150W thumbnail image 4
Laptop Asus Vivobook 15X OLED A1503ZA-L1150W thumbnail image 5
Laptop Asus Vivobook 15X OLED A1503ZA-L1150W thumbnail image 6
Laptop Asus Vivobook 15X OLED A1503ZA-L1150W thumbnail image 7
Laptop Asus Vivobook 15X OLED A1503ZA-L1150W thumbnail image 8
Laptop Asus Vivobook 15X OLED A1503ZA-L1150W thumbnail image 9
Laptop Asus Vivobook 15X OLED A1503ZA-L1150W thumbnail image 10

Laptop Asus Vivobook 15X OLED A1503ZA-L1150W

Giá tốt nhất:

11.490.000 ₫

-1%

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • I3-1220P
  • 8GB
  • 256GB PCIE
  • 15.6 FHD OLED
  • WIN11
  • XANH
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

©2022 minami. All rights reserved