Razer Leviathan 60 W 5.1-Channel Speakers slide image 0
Razer Leviathan 60 W 5.1-Channel Speakers slide image 1
Razer Leviathan 60 W 5.1-Channel Speakers slide image 2
Razer Leviathan 60 W 5.1-Channel Speakers slide image 3
Razer Leviathan 60 W 5.1-Channel Speakers slide image 4
Razer Leviathan 60 W 5.1-Channel Speakers slide image 5
Razer Leviathan 60 W 5.1-Channel Speakers thumbnail image 0
Razer Leviathan 60 W 5.1-Channel Speakers thumbnail image 1
Razer Leviathan 60 W 5.1-Channel Speakers thumbnail image 2
Razer Leviathan 60 W 5.1-Channel Speakers thumbnail image 3
Razer Leviathan 60 W 5.1-Channel Speakers thumbnail image 4
Razer Leviathan 60 W 5.1-Channel Speakers thumbnail image 5

Razer Leviathan 60 W 5.1-Channel Speakers

Giá tốt nhất:

4.699.000 ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Configuration: 5.1
  • Total Wattage: 60 W
  • Frequency Response: 180 Hz - 20 kHz
  • Color: None
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

©2022 minami. All rights reserved