be quiet! PURE POWER 9 CM 600 W 80+ Silver Certified Semi-modular ATX Power Supply slide image 0
be quiet! PURE POWER 9 CM 600 W 80+ Silver Certified Semi-modular ATX Power Supply slide image 1
be quiet! PURE POWER 9 CM 600 W 80+ Silver Certified Semi-modular ATX Power Supply slide image 2
be quiet! PURE POWER 9 CM 600 W 80+ Silver Certified Semi-modular ATX Power Supply slide image 3
be quiet! PURE POWER 9 CM 600 W 80+ Silver Certified Semi-modular ATX Power Supply thumbnail image 0
be quiet! PURE POWER 9 CM 600 W 80+ Silver Certified Semi-modular ATX Power Supply thumbnail image 1
be quiet! PURE POWER 9 CM 600 W 80+ Silver Certified Semi-modular ATX Power Supply thumbnail image 2
be quiet! PURE POWER 9 CM 600 W 80+ Silver Certified Semi-modular ATX Power Supply thumbnail image 3

be quiet! PURE POWER 9 CM 600 W 80+ Silver Certified Semi-modular ATX Power Supply

Giá tốt nhất:

- ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Type: ATX
  • Efficiency Rating: 80+ Silver
  • Wattage: 600 W
  • Modular: Semi
  • Color: None
Đang cập nhật

General

Manufacturerbe quiet!
Part #BN268; BN668
TypeATX
Efficiency Rating80+ Silver
Wattage600 W
Length160 mm
ModularSemi
FanlessNo
ATX 4-Pin Connectors0
EPS 8-Pin Connectors1
PCIe 12+4-Pin 12VHPWR Connectors0
PCIe 12-Pin Connectors0
PCIe 8-Pin Connectors0
PCIe 6+2-Pin Connectors4
PCIe 6-Pin Connectors0
SATA Connectors6
Molex 4-Pin Connectors3
ModelPURE POWER 9 CM

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved