MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor slide image 0
MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor slide image 1
MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor slide image 2
MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor slide image 3
MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor slide image 4
MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor slide image 5
MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor slide image 6
MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor slide image 7
MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor slide image 8
MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor slide image 9
MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor slide image 10
MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor slide image 11
MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor thumbnail image 0
MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor thumbnail image 1
MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor thumbnail image 2
MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor thumbnail image 3
MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor thumbnail image 4
MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor thumbnail image 5
MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor thumbnail image 6
MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor thumbnail image 7
MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor thumbnail image 8
MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor thumbnail image 9
MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor thumbnail image 10
MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor thumbnail image 11

MSI G274QPF-QD 27.0" 2560 x 1440 170 Hz Monitor

Giá tốt nhất:

6.990.000 ₫

-11%

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Screen Size: 27.0"
  • Resolution: 2560 x 1440
  • Refresh Rate: 170 Hz
  • Response Time (G2G): 1 ms
  • Panel Type: IPS
  • Aspect Ratio: 16:9
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved