Bo mạch chủ Asus Rampage V Edition 10 EATX LGA2011-3 slide image 0
Bo mạch chủ Asus Rampage V Edition 10 EATX LGA2011-3 slide image 1
Bo mạch chủ Asus Rampage V Edition 10 EATX LGA2011-3 slide image 2
Bo mạch chủ Asus Rampage V Edition 10 EATX LGA2011-3 slide image 3
Bo mạch chủ Asus Rampage V Edition 10 EATX LGA2011-3 slide image 4
Bo mạch chủ Asus Rampage V Edition 10 EATX LGA2011-3 slide image 5
Bo mạch chủ Asus Rampage V Edition 10 EATX LGA2011-3 slide image 6
Bo mạch chủ Asus Rampage V Edition 10 EATX LGA2011-3 thumbnail image 0
Bo mạch chủ Asus Rampage V Edition 10 EATX LGA2011-3 thumbnail image 1
Bo mạch chủ Asus Rampage V Edition 10 EATX LGA2011-3 thumbnail image 2
Bo mạch chủ Asus Rampage V Edition 10 EATX LGA2011-3 thumbnail image 3
Bo mạch chủ Asus Rampage V Edition 10 EATX LGA2011-3 thumbnail image 4
Bo mạch chủ Asus Rampage V Edition 10 EATX LGA2011-3 thumbnail image 5
Bo mạch chủ Asus Rampage V Edition 10 EATX LGA2011-3 thumbnail image 6

Bo mạch chủ Asus Rampage V Edition 10 EATX LGA2011-3

Giá tốt nhất:

- ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Socket / CPU: LGA2011-3
  • Form Factor: EATX
  • Memory Max: 128 GB
  • Memory Slots: 8
  • Color: Black
Đang cập nhật

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved