Asus PRIME X399-A EATX sTR4 Motherboard slide image 0
Asus PRIME X399-A EATX sTR4 Motherboard slide image 1
Asus PRIME X399-A EATX sTR4 Motherboard slide image 2
Asus PRIME X399-A EATX sTR4 Motherboard slide image 3
Asus PRIME X399-A EATX sTR4 Motherboard slide image 4
Asus PRIME X399-A EATX sTR4 Motherboard slide image 5
Asus PRIME X399-A EATX sTR4 Motherboard slide image 6
Asus PRIME X399-A EATX sTR4 Motherboard slide image 7
Asus PRIME X399-A EATX sTR4 Motherboard slide image 8
Asus PRIME X399-A EATX sTR4 Motherboard slide image 9
Asus PRIME X399-A EATX sTR4 Motherboard thumbnail image 0
Asus PRIME X399-A EATX sTR4 Motherboard thumbnail image 1
Asus PRIME X399-A EATX sTR4 Motherboard thumbnail image 2
Asus PRIME X399-A EATX sTR4 Motherboard thumbnail image 3
Asus PRIME X399-A EATX sTR4 Motherboard thumbnail image 4
Asus PRIME X399-A EATX sTR4 Motherboard thumbnail image 5
Asus PRIME X399-A EATX sTR4 Motherboard thumbnail image 6
Asus PRIME X399-A EATX sTR4 Motherboard thumbnail image 7
Asus PRIME X399-A EATX sTR4 Motherboard thumbnail image 8
Asus PRIME X399-A EATX sTR4 Motherboard thumbnail image 9

Asus PRIME X399-A EATX sTR4 Motherboard

Giá tốt nhất:

7.500.000 ₫

-17%

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Socket / CPU: sTR4
  • Form Factor: EATX
  • Memory Max: 128 GB
  • Memory Slots: 8
  • Color: Black / Silver
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

©2022 minami. All rights reserved