AMD Threadripper 1950X 3.4 GHz 16-Core Processor slide image 0
AMD Threadripper 1950X 3.4 GHz 16-Core Processor slide image 1
AMD Threadripper 1950X 3.4 GHz 16-Core Processor thumbnail image 0
AMD Threadripper 1950X 3.4 GHz 16-Core Processor thumbnail image 1

AMD Threadripper 1950X 3.4 GHz 16-Core Processor

Giá tốt nhất:

- ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Core Count: 16
  • Performance Core Clock: 3.4 GHz
  • Performance Boost Clock: 4 GHz
  • TDP: 180 W
  • Integrated Graphics: None
  • SMT: Yes
Đang cập nhật

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved