Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN slide image 0
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN slide image 1
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN slide image 2
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN slide image 3
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN slide image 4
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN slide image 5
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN slide image 6
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN slide image 7
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN slide image 8
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN slide image 9
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN slide image 10
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN slide image 11
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN slide image 12
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN thumbnail image 0
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN thumbnail image 1
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN thumbnail image 2
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN thumbnail image 3
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN thumbnail image 4
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN thumbnail image 5
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN thumbnail image 6
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN thumbnail image 7
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN thumbnail image 8
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN thumbnail image 9
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN thumbnail image 10
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN thumbnail image 11
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN thumbnail image 12

Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K10178VN

Giá tốt nhất:

- ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • I5-11300H
  • 8GB
  • 512GB PCIE
  • 15.6 FHD 120HZ
  • VGA 4GB GTX1650
  • WIN11
  • ĐEN
Đang cập nhật

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved