Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS slide image 0
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS slide image 1
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS slide image 2
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS slide image 3
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS slide image 4
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS slide image 5
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS slide image 6
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS slide image 7
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS slide image 8
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS slide image 9
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS slide image 10
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS slide image 11
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS slide image 12
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS thumbnail image 0
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS thumbnail image 1
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS thumbnail image 2
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS thumbnail image 3
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS thumbnail image 4
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS thumbnail image 5
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS thumbnail image 6
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS thumbnail image 7
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS thumbnail image 8
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS thumbnail image 9
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS thumbnail image 10
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS thumbnail image 11
Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS thumbnail image 12

Laptop Dell Inspiron 14 7420 5983SLV-PUS

Giá tốt nhất:

- ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • I5-1235U
  • 8GB
  • 512GB PCIE
  • 14.0 FHD
  • CẢM ỨNG
  • WIN11
  • BẠC
  • NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG
Đang cập nhật

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved