Laptop Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5 O 82NH009PVN slide image 0
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5 O 82NH009PVN slide image 1
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5 O 82NH009PVN slide image 2
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5 O 82NH009PVN slide image 3
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5 O 82NH009PVN slide image 4
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5 O 82NH009PVN slide image 5
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5 O 82NH009PVN slide image 6
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5 O 82NH009PVN thumbnail image 0
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5 O 82NH009PVN thumbnail image 1
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5 O 82NH009PVN thumbnail image 2
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5 O 82NH009PVN thumbnail image 3
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5 O 82NH009PVN thumbnail image 4
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5 O 82NH009PVN thumbnail image 5
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5 O 82NH009PVN thumbnail image 6

Laptop Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5 O 82NH009PVN

Giá tốt nhất:

- ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • I7-11370H
  • 16GB
  • 512GB PCIE
  • 14.0 2.8K OLED
  • WIN11
  • XÁM
Đang cập nhật

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved