Sapphire PURE Radeon RX 7700 XT 12 GB Video Card slide image 0
Sapphire PURE Radeon RX 7700 XT 12 GB Video Card slide image 1
Sapphire PURE Radeon RX 7700 XT 12 GB Video Card slide image 2
Sapphire PURE Radeon RX 7700 XT 12 GB Video Card slide image 3
Sapphire PURE Radeon RX 7700 XT 12 GB Video Card slide image 4
Sapphire PURE Radeon RX 7700 XT 12 GB Video Card slide image 5
Sapphire PURE Radeon RX 7700 XT 12 GB Video Card thumbnail image 0
Sapphire PURE Radeon RX 7700 XT 12 GB Video Card thumbnail image 1
Sapphire PURE Radeon RX 7700 XT 12 GB Video Card thumbnail image 2
Sapphire PURE Radeon RX 7700 XT 12 GB Video Card thumbnail image 3
Sapphire PURE Radeon RX 7700 XT 12 GB Video Card thumbnail image 4
Sapphire PURE Radeon RX 7700 XT 12 GB Video Card thumbnail image 5

Sapphire PURE Radeon RX 7700 XT 12 GB Video Card

Giá tốt nhất:

12.290.000 ₫

-4%

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Chipset: Radeon RX 7700 XT
  • Memory: 12 GB
  • Core Clock: 1700 MHz
  • Boost Clock: 2584 MHz
  • Color: White
  • Length: 320 mm
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

©2022 minami. All rights reserved