Zotac GAMING Twin Edge OC Spider-Man: Across the Spider-Verse GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Video Card slide image 0
Zotac GAMING Twin Edge OC Spider-Man: Across the Spider-Verse GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Video Card slide image 1
Zotac GAMING Twin Edge OC Spider-Man: Across the Spider-Verse GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Video Card slide image 2
Zotac GAMING Twin Edge OC Spider-Man: Across the Spider-Verse GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Video Card slide image 3
Zotac GAMING Twin Edge OC Spider-Man: Across the Spider-Verse GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Video Card slide image 4
Zotac GAMING Twin Edge OC Spider-Man: Across the Spider-Verse GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Video Card slide image 5
Zotac GAMING Twin Edge OC Spider-Man: Across the Spider-Verse GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Video Card slide image 6
Zotac GAMING Twin Edge OC Spider-Man: Across the Spider-Verse GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Video Card slide image 7
Zotac GAMING Twin Edge OC Spider-Man: Across the Spider-Verse GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Video Card slide image 8
Zotac GAMING Twin Edge OC Spider-Man: Across the Spider-Verse GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Video Card thumbnail image 0
Zotac GAMING Twin Edge OC Spider-Man: Across the Spider-Verse GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Video Card thumbnail image 1
Zotac GAMING Twin Edge OC Spider-Man: Across the Spider-Verse GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Video Card thumbnail image 2
Zotac GAMING Twin Edge OC Spider-Man: Across the Spider-Verse GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Video Card thumbnail image 3
Zotac GAMING Twin Edge OC Spider-Man: Across the Spider-Verse GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Video Card thumbnail image 4
Zotac GAMING Twin Edge OC Spider-Man: Across the Spider-Verse GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Video Card thumbnail image 5
Zotac GAMING Twin Edge OC Spider-Man: Across the Spider-Verse GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Video Card thumbnail image 6
Zotac GAMING Twin Edge OC Spider-Man: Across the Spider-Verse GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Video Card thumbnail image 7
Zotac GAMING Twin Edge OC Spider-Man: Across the Spider-Verse GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Video Card thumbnail image 8

Zotac GAMING Twin Edge OC Spider-Man: Across the Spider-Verse GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Video Card

Giá tốt nhất:

10.450.000 ₫

-11%

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Chipset: GeForce RTX 4060 Ti
  • Memory: 8 GB
  • Core Clock: 2310 MHz
  • Boost Clock: 2550 MHz
  • Color: Black
  • Length: 226 mm
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

©2022 minami. All rights reserved