MSI GAMING X GeForce RTX 4060 Ti 16 GB Video Card slide image 0
MSI GAMING X GeForce RTX 4060 Ti 16 GB Video Card slide image 1
MSI GAMING X GeForce RTX 4060 Ti 16 GB Video Card slide image 2
MSI GAMING X GeForce RTX 4060 Ti 16 GB Video Card slide image 3
MSI GAMING X GeForce RTX 4060 Ti 16 GB Video Card slide image 4
MSI GAMING X GeForce RTX 4060 Ti 16 GB Video Card thumbnail image 0
MSI GAMING X GeForce RTX 4060 Ti 16 GB Video Card thumbnail image 1
MSI GAMING X GeForce RTX 4060 Ti 16 GB Video Card thumbnail image 2
MSI GAMING X GeForce RTX 4060 Ti 16 GB Video Card thumbnail image 3
MSI GAMING X GeForce RTX 4060 Ti 16 GB Video Card thumbnail image 4

MSI GAMING X GeForce RTX 4060 Ti 16 GB Video Card

Giá tốt nhất:

13.490.000 ₫

-4%

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Chipset: GeForce RTX 4060 Ti
  • Memory: 16 GB
  • Core Clock: 2310 MHz
  • Boost Clock: 2655 MHz
  • Color: Black
  • Length: 247 mm
Xem giá tốt nhất

Giá tại các cửa hàng:

Card Màn Hình MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 16G

13.490.000 ₫

(InStock)

VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Slim White 16G - chính hãng

13.990.000 ₫

(InStock)

Card màn hình VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Slim 16GB

14.390.000 ₫

(InStock)

VGA MSI Geforce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16G GDDR6

14.392.000 ₫

(InStock)

VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 16G GDDR6

14.489.000 ₫

(InStock)

VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 16G GDDR6 RTX-4060-Ti-GAMING-X-16G

14.490.000 ₫

(InStock)

MSI GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 16G - 16GB GDDR6 - Giá tốt Tháng 9/2023 - Hỗ trợ Trả góp - Tân Doanh

14.690.000 ₫

(InStock)

MSI GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING X SLIM 16G - 16GB GDDR6 - Giá tốt Tháng 9/2023 - Hỗ trợ Trả góp - Tân Doanh

14.690.000 ₫

(InStock)

Card Màn Hình MSI GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING X 16G

14.690.000 ₫

(InStock)

VGA MSI RTX 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 16G

14.890.000 ₫

(InStock)

Card màn hình MSI GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 16GB

14.990.000 ₫

(InStock)

Card màn hình MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16G

15.190.000 ₫

(InStock)

VGA MSI RTX 4060 Ti GAMING X 16G |

15.190.000 ₫

(InStock)

VGA MSI RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16G

15.190.000 ₫

(InStock)

VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 16G

15.200.000 ₫

(InStock)

Card màn hình MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16G

15.390.000 ₫

(InStock)

Card Màn Hình/ VGA MSI RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16G (912- V517- 002)

15.390.000 ₫

(InStock)

VGA MSI Geforce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16GB

15.399.000 ₫

(InStock)

Card màn hình MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 16G

15.590.000 ₫

(InStock)

Card Màn Hình/ VGA MSI RTX 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 16G (912- V517-001)

15.590.000 ₫

(InStock)

VGA MSI RTX 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 16G (Trắng)

15.590.000 ₫

(InStock)

VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16G

15.700.000 ₫

(InStock)

VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 16G

15.700.000 ₫

(InStock)

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

©2022 minami. All rights reserved