MSI SUPRIM LIQUID GeForce RTX 4090 24 GB Video Card slide image 0
MSI SUPRIM LIQUID GeForce RTX 4090 24 GB Video Card slide image 1
MSI SUPRIM LIQUID GeForce RTX 4090 24 GB Video Card slide image 2
MSI SUPRIM LIQUID GeForce RTX 4090 24 GB Video Card slide image 3
MSI SUPRIM LIQUID GeForce RTX 4090 24 GB Video Card slide image 4
MSI SUPRIM LIQUID GeForce RTX 4090 24 GB Video Card slide image 5
MSI SUPRIM LIQUID GeForce RTX 4090 24 GB Video Card thumbnail image 0
MSI SUPRIM LIQUID GeForce RTX 4090 24 GB Video Card thumbnail image 1
MSI SUPRIM LIQUID GeForce RTX 4090 24 GB Video Card thumbnail image 2
MSI SUPRIM LIQUID GeForce RTX 4090 24 GB Video Card thumbnail image 3
MSI SUPRIM LIQUID GeForce RTX 4090 24 GB Video Card thumbnail image 4
MSI SUPRIM LIQUID GeForce RTX 4090 24 GB Video Card thumbnail image 5

MSI SUPRIM LIQUID GeForce RTX 4090 24 GB Video Card

Giá tốt nhất:

52.990.000 ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Chipset: GeForce RTX 4090
  • Memory: 24 GB
  • Core Clock: 2235 MHz
  • Boost Clock: 2610 MHz
  • Color: Black / Silver
  • Length: 280 mm
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

©2022 minami. All rights reserved