Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R4XX NH.QAYSV.008 slide image 0
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R4XX NH.QAYSV.008 slide image 1
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R4XX NH.QAYSV.008 slide image 2
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R4XX NH.QAYSV.008 slide image 3
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R4XX NH.QAYSV.008 slide image 4
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R4XX NH.QAYSV.008 slide image 5
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R4XX NH.QAYSV.008 slide image 6
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R4XX NH.QAYSV.008 slide image 7
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R4XX NH.QAYSV.008 thumbnail image 0
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R4XX NH.QAYSV.008 thumbnail image 1
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R4XX NH.QAYSV.008 thumbnail image 2
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R4XX NH.QAYSV.008 thumbnail image 3
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R4XX NH.QAYSV.008 thumbnail image 4
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R4XX NH.QAYSV.008 thumbnail image 5
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R4XX NH.QAYSV.008 thumbnail image 6
Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R4XX NH.QAYSV.008 thumbnail image 7

Laptop Gaming Acer Aspire 7 A715-42G-R4XX NH.QAYSV.008

Giá tốt nhất:

13.990.000 ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • R5-5500U
  • 8GB
  • 256GB PCIE
  • VGA 4GB GTX 1650
  • 15.6 FHD
  • WIN11
  • ĐEN
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

©2022 minami. All rights reserved