Laptop Asus TUF Gaming F15 FX507VI-LP088W slide image 0
Laptop Asus TUF Gaming F15 FX507VI-LP088W slide image 1
Laptop Asus TUF Gaming F15 FX507VI-LP088W slide image 2
Laptop Asus TUF Gaming F15 FX507VI-LP088W slide image 3
Laptop Asus TUF Gaming F15 FX507VI-LP088W slide image 4
Laptop Asus TUF Gaming F15 FX507VI-LP088W slide image 5
Laptop Asus TUF Gaming F15 FX507VI-LP088W slide image 6
Laptop Asus TUF Gaming F15 FX507VI-LP088W slide image 7
Laptop Asus TUF Gaming F15 FX507VI-LP088W slide image 8
Laptop Asus TUF Gaming F15 FX507VI-LP088W thumbnail image 0
Laptop Asus TUF Gaming F15 FX507VI-LP088W thumbnail image 1
Laptop Asus TUF Gaming F15 FX507VI-LP088W thumbnail image 2
Laptop Asus TUF Gaming F15 FX507VI-LP088W thumbnail image 3
Laptop Asus TUF Gaming F15 FX507VI-LP088W thumbnail image 4
Laptop Asus TUF Gaming F15 FX507VI-LP088W thumbnail image 5
Laptop Asus TUF Gaming F15 FX507VI-LP088W thumbnail image 6
Laptop Asus TUF Gaming F15 FX507VI-LP088W thumbnail image 7
Laptop Asus TUF Gaming F15 FX507VI-LP088W thumbnail image 8

Laptop Asus TUF Gaming F15 FX507VI-LP088W

Giá tốt nhất:

37.890.000 ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • I7-13620H
  • 16GB
  • 512GB PCIE
  • VGA 8GB RTX4070
  • 15.6 FHD 144HZ
  • WIN11
  • XÁM
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved