Card đồ họa Asus DUAL EVO OC GeForce RTX 4060 8GB slide image 0
Card đồ họa Asus DUAL EVO OC GeForce RTX 4060 8GB slide image 1
Card đồ họa Asus DUAL EVO OC GeForce RTX 4060 8GB slide image 2
Card đồ họa Asus DUAL EVO OC GeForce RTX 4060 8GB slide image 3
Card đồ họa Asus DUAL EVO OC GeForce RTX 4060 8GB slide image 4
Card đồ họa Asus DUAL EVO OC GeForce RTX 4060 8GB slide image 5
Card đồ họa Asus DUAL EVO OC GeForce RTX 4060 8GB slide image 6
Card đồ họa Asus DUAL EVO OC GeForce RTX 4060 8GB slide image 7
Card đồ họa Asus DUAL EVO OC GeForce RTX 4060 8GB thumbnail image 0
Card đồ họa Asus DUAL EVO OC GeForce RTX 4060 8GB thumbnail image 1
Card đồ họa Asus DUAL EVO OC GeForce RTX 4060 8GB thumbnail image 2
Card đồ họa Asus DUAL EVO OC GeForce RTX 4060 8GB thumbnail image 3
Card đồ họa Asus DUAL EVO OC GeForce RTX 4060 8GB thumbnail image 4
Card đồ họa Asus DUAL EVO OC GeForce RTX 4060 8GB thumbnail image 5
Card đồ họa Asus DUAL EVO OC GeForce RTX 4060 8GB thumbnail image 6
Card đồ họa Asus DUAL EVO OC GeForce RTX 4060 8GB thumbnail image 7

Card đồ họa Asus DUAL EVO OC GeForce RTX 4060 8GB

Giá tốt nhất:

8.350.000 ₫

-3%

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • Chipset: GeForce RTX 4060
  • Memory: 8 GB
  • Core Clock: 1830 MHz
  • Boost Clock: 2535 MHz
  • Color: Black
  • Length: 227 mm
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved