Laptop Lenovo Gaming Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN slide image 0
Laptop Lenovo Gaming Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN slide image 1
Laptop Lenovo Gaming Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN slide image 2
Laptop Lenovo Gaming Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN slide image 3
Laptop Lenovo Gaming Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN slide image 4
Laptop Lenovo Gaming Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN slide image 5
Laptop Lenovo Gaming Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN slide image 6
Laptop Lenovo Gaming Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN thumbnail image 0
Laptop Lenovo Gaming Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN thumbnail image 1
Laptop Lenovo Gaming Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN thumbnail image 2
Laptop Lenovo Gaming Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN thumbnail image 3
Laptop Lenovo Gaming Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN thumbnail image 4
Laptop Lenovo Gaming Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN thumbnail image 5
Laptop Lenovo Gaming Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN thumbnail image 6

Laptop Lenovo Gaming Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN

Giá tốt nhất:

38.550.000 ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • R5-6600H
  • 16GB
  • 512GB PCIE
  • 15.6 WQHD 165HZ
  • VGA 6GB RTX3060
  • WIN11
  • XÁM
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved