Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 slide image 0
Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 slide image 1
Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 slide image 2
Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 slide image 3
Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 slide image 4
Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 slide image 5
Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 slide image 6
Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 slide image 7
Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 slide image 8
Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 slide image 9
Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 slide image 10
Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 slide image 11
Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 thumbnail image 0
Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 thumbnail image 1
Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 thumbnail image 2
Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 thumbnail image 3
Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 thumbnail image 4
Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 thumbnail image 5
Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 thumbnail image 6
Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 thumbnail image 7
Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 thumbnail image 8
Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 thumbnail image 9
Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 thumbnail image 10
Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5 thumbnail image 11

Laptop LG Gram 2022 16Z90Q-G.AH76A5

Giá tốt nhất:

32.390.000 ₫

Xu hướng giá:

Tính năng nổi bật:

  • I7-1260P
  • 16GB
  • 512GB PCIE
  • 16.0 2560x1600 99% DCI-P3
  • WIN11
  • XÁM
Xem giá tốt nhất

Quảng cáo

Muốn sản phẩm của bạn được đề xuất trước hàng nghìn người truy cập mỗi ngày.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

❄︎ Minami là công cụ tổng hợp và so sánh giá online tại các cửa hàng, không bán sản phẩm. Vui lòng liên hệ nơi bán để tìm hiểu thông tin tình trạng hàng hóa, thanh toán và chính sách vận chuyển.

©2022 minami. All rights reserved